Styret

STYRE for 2019

Leder Finn Øystein Heisholt
Styremedlem – Sekretær Dag Einar Flatestøyl
Styremedlem – Materiell og arrangement Jon Martin Jøines
Styremedlem Arne Bye
Styremedlem Reidar Eriksen
Varamedlem Ann-Merete Haugen
Varamedlem Britt Eva Eggerud

KOMITEER for 2019

Pressekontakt Dag Einar Flatestøyl
Noteforvalter Hege Heisholt
Uniformskomite Astri Hauge og Tove Bystrøm
Programkomite Hege Heisholt, Hans Ragnar Valebjørg og Tone Beate Andersen
Gateleder Ann-Merete Haugen
Medlemsoppfølging Berit H. Gustavsen